Ketvirtadienis, 30 lapkričio, 2023
PradžiaVerslasBesimokanti organizacija – vertė ir verslui, ir darbuotojui

Besimokanti organizacija – vertė ir verslui, ir darbuotojui

Praeito amžiaus viduryje UNESCO suformulavo švietimo ir mokymosi principą Mokymasis visą gyvenimą. Pastarasis ilgainiui ne tik įgavo įvairių formų, bet neprarado aktualumo ir šiandien, kai organizacijos beatodairiškai varžosi dėl naujų talentų, o žmonės ieško būdų, kaip kuo ilgiau likti konkurencingiems. Viena iš galimybių – mokymai, inicijuojami pačių darbdavių. Nematomi, tačiau turintys didelę išliekamąją vertę. Apie įmonės ir jos darbuotojų simbiozę mokantis bei mokant pasakoja AB „Kauno tiltai“ – kelerius metus itin intensyviai dalyvavusi Europos socialinio fondo agentūros (ESF) inicijuotame projekte.

„Apie iniciatyvas žymiai smagiau dalintis sėkmingai pasiekus jų finišo tiesiąją. Net ketverius metus trukęs Darbuotojų mokymo ir specifinių kompetencijų tobulinimo projektas, sakyčiau, buvo panašus į maratoną. Jame dalyvavo kone 300 administracijos bei inžinerinio techninio padalinio kolegų, tačiau, skirtingai nei sporte, nesivaržėme.  Anaiptol – siekėme objektyviai įsivertinti kiekvieno norinčiojo mokytis poreikį. Tam tikslui pasitelkėme darbuotojų nuomonės apklausos rezultatus, atskleidusius, jog ypač didelė apklaustųjų dalis norėtų mokytis naujų dalykų ar stiprinti turimus gebėjimus“, – pasakojo bendrovės personalo direktorė Jūratė Mališkienė.

Jūratė Mališkienė. Partnerio nuotr.

Net 1965 valandų bendros aprėpties mokymuose savo klausytoją ar mokinį rado įvairiausių temų ir formatų susitikimai. Viena mokymų grupė buvo orientuota į profesijai reikalingų kompetencijų gilinimą. Pavyzdžiui, įmonės projektuotojai, geodezininkai, gamyboje dirbantys kolegos, informacinių technologijų specialistai, turėję platų pasirinkimą išmokti naudotis naujausiomis, specifiškai jų srityse pritaikomomis programomis. Į mokymus aktyviai įsitraukę teisininkai sėmėsi žinių apie viešuosius pirkimus statybos sektoriuje, FIDIC ar rangos sutarčių teisę ir pan. Savo veiklos nišoje būdų tobulėti rado ir finansininkai,  personalo kolektyvas, inžineriniai techniniai darbuotojai ir t. t. Projekto dalyviai galėjo ne tik dalyvauti darbo vietose vykusiuose užsiėmimuose, bet ir išvykti į konferencijas ar seminarus.

Projekto dalyviai galėjo ne tik dalyvauti darbo vietose vykusiuose užsiėmimuose, bet ir išvykti į konferencijas ar seminarus.

Tuo tarpu ne mažiau darbe reikalingus gebėjimus stiprinę susitikimai subūrė skirtingo profilio besimokančiųjų grupes.

„Pastebėjome, kad darbuotojai itin gausiai ir noriai įsitraukė į užsienio kalbų mokymąsi. Nuo pradžiamokslio iki pažengusiojo – visų lygių „studentus“ kvietėme susitikti anglų, rusų, lenkų, latvių kalbų pamokose. Bene visi vertingais laikė išplėstinio kompiuterinio raštingumo, pristatymų rengimo, konfliktų valdymo ar grįžtamojo ryšio teikimo užsiėmimus. Tokios ir panašios temos yra gana universalios – būdų, kur pritaikyti įgytas žinias, ras ir įtaigesnį pristatymą paruošianti techninio inžinerinio padalinio kolegė, ir konfliktą objekte užkardantis darbų vadovas“, – pavyzdžiais iliustravo pašnekovė.

Kas paskatintų į panašias iniciatyvas įsitraukti kitas įmones? Anot J. Mališkienės, išnaudoti europinio projekto privalumus padrąsino ir pati mokymų apmokėjimo tvarka. Projektinėmis lėšomis dengta net 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, skaičiuotų nuo pačių mokymų kainos bei kiekvieno besimokiusiojo darbo užmokesčio. Be to, 2020-ųjų metų pradžioje užklupusi COVID-19 pandemija parodė, jog iš principo besimokančios organizacijos gali būti lanksčios. Taip didelė dalis suplanuotų „gyvų“ mokymų sėkmingai persikėle į nuotolį, kartu leisdama mokytis dar didesniam būriui kituose šalies miestuose ar užsienyje dirbantiems kolegoms.

„Mūsų įmonės stiprybė – įvairaus amžiaus žmonės, puikiai kolektyve derantys vertybėmis, vyresniųjų perduodama patirtimi ir jaunesniųjų imlumu, entuziazmu. Skirtingi žmonės – skirtingi ir poreikiai ar įsitraukimas. Todėl praktiškai kiekvienas rado, ką iš siūlytų 60-ties temų pravartu naujai išmokti ar patobulėti“, – komentavo bendrovės personalo direktorė.

Mūsų įmonės stiprybė – įvairaus amžiaus žmonės, puikiai kolektyve derantys vertybėmis, vyresniųjų perduodama patirtimi ir jaunesniųjų imlumu, entuziazmu.

Besimokanti organizacija – be pralaimėtojų. Darbuotojas įgauna žinių, įgūdžių, kitų profesinių pranašumų. Verslas, sistemingai investuodamas į darbuotojus, ne tik parodo rūpestį jais; jis taip pat ugdosi aukštesnės kompetencijos darbuotojus. Išmoktų dalykų ant pečių nenešiojame, todėl nauji ar gilesni gebėjimai gali svariai prisidėti ir prie vidinės karjeros galimybių toje pačioje įmonėje. Darbdaviui džiugu ne tik matyti noriai į mokslus kimbantį darbuotoją, bet ir realiai pajusti jo didesnį efektyvumą, išmoningumą. Visuomet smagu „žalią” praktikantą palydėti iki atsakingų aukštesnių pozicijų; jeigu prie to prisideda ir paties žmogaus žingeidumas mokantis – nauda dar akivaizdesnė.

Vidinė konferencija – ne tik susitikti

Kasmet prieš pradedant naująjį darbų sezoną, AB „Kauno tiltai“ organizuoja vidinę konferenciją. Tai tapo ne tik tvirta tradicija, bet ir visų laukiamu renginiu.

„Kitais metais susibursime jau penkioliktąjį sykį. 15 – rimtas ženklas, kad vidinė konferencija yra reikalinga, aktuali ir populiari mūsų bendrovės dalis. Pačios pirmosios buvo skirtos darbų vadovams, jų kompetencijoms gilinti, vėliau įtraukėme administracijos specialistus. Ilgainiui išsigryninome paties renginio struktūrą – apžvelgti įmonės praėjusių metų veiklą, pasiekimus, didžiausius tuo metu įgyvendinamus projektus bei jų eigą. Esame budrūs, stebime savo sektorių, taigi, aptariame ir konkurencinę aplinką, artimiausius planus“, – dėstė nuo 2009-ųjų metų konferenciją organizuojanti J. Mališkienė. – Dar daugiau – konferencija pasipildė pačių darbuotojų rengiamais savų sričių pranešimais. Kviestiniai lektoriai kasmet pristato ne tik transporto infrastruktūros statybos aktualijas, bet ir su tuo visiškai nesusijusių temas, skirtas bendram akiračio plėtimui. Į šiuos renginius kviečiami ir mūsų socialiniai partnerių – Kauno technikos kolegijos, Vilnius Tech – studentai bei dėstytojai. Po konferencijos visuomet laukiame dalyvių grįžtamojo ryšio, vertinimų bei pasiūlymų. Toks savotiškas vidinis auditas leidžia dar geriau pajusti, kuo domisi mūsų žmonės, ieškoti įdomesnių kampų, pranešėjų.“

Pasirinktos temos yra savotiškas paruoštukas, įrankis darbuotojams, galbūt praversiantys ir darbinėse situacijose ar rūpinantis savo psichoemocine sveikata.

Kad žmonėms rūpi ne tik profesinės temos, įrodo įmonės vidinės iniciatyvos „Nekasdieniai susitikimai“ populiarumas. Nuotoliniuose susitikimuose, leidžiančiuose pasiekti geografiškai išsibarsčiusį kolektyvą, kalbama apie tai, ką pravartu žinoti kiekvienam. Kalbėta kokybiško miego svarbos, verslo etiketo bei protokolo klausimais, planuose – paskaita apie profesinį perdegimą.

„Pasirinktos temos yra savotiškas paruoštukas, įrankis darbuotojams, galbūt praversiantys ir darbinėse situacijose ar rūpinantis savo psichoemocine sveikata. Antra vertus, kviečiame išgirsti ir proginių-istorinių gastronominio paveldo įdomybių“, – atskleidė J. Mališkienė.


Viktorija Taurienė, AB „Kauno tiltai“ darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė:

Viktorija Taurienė. Partnerio nuotr. 

„Dalyvavau keliuose skirtinguose mokymuose, tačiau negalėčiau išskirti vieno reikšmingesnio, visų būta tikslingų. Anglų kalbos tobulinimas, be abejo, praverčia kasdieniuose darbuose. DISC mokymai, atskleidę žmonių tipus, leido suprasti tam tikrus aplinkinių pasirinkimus, reakcijas, rasti raktą sklandesnei komunikacijai, kai esame tokie skirtingi. Darbuotojų saugos ir sveikatos tema, žinoma, nuolat aktuali sekant pulsą šioje srityje, susipažįstant su naujausiomis tendencijomis“.

Vilma Eidukynaitė, UAB IT AKADEMIJA direktorė:

Vilma Eidukynaitė. Partnerio nuotr.

„Džiaugiuosi ilgamečiu bendradarbiavimu su AB „Kauno tiltai“, nes tai parodo, kad teikiamos paslaugos yra naudingos ir reikalingos. Aš manau, kad darbdavio investicija į darbuotojų ugdymą yra svarbus ilgalaikis strateginis žingsnis, kuris gali padėti įmonės augimui ir sėkmei. Parodytas dėmesys darbuotojams juos motyvuoja, todėl mokymus lanko atsakingai ir būna įsitraukę. Kiekvieną kartą prieš mokymus, adaptuojame pavyzdžius pagal tos įmonės poreikius. Mokymų metu sprendžiame daug praktinių pavyzdžių, kuriuos galima pritaikyti praktinėse darbuotojų situacijose. Darbuotojai mokymų metu parodo ir savo pavyzdžius, o taip pat užduoda klausimus. Be to, mokymų metu dalyviai sužino, kaip automatizuoti darbus – tai sumažina klaidų tikimybę, išmokstama profesionaliau kurti dokumentus ar pristatymus. Džiugu dalintis savo žiniomis ir patirtimi, matyti, kaip dalyviai įgyja naujų įgūdžių, įsisavina naudingus patarimus, o smagiausia būna, kai dalyviai pasako: „Šitas sprendimas/komanda sutaupys man valandą laiko“. Juk laikas dabar yra toks brangus!“

Programos vadovė Jolanta Volkavičienė, Europos socialinio fondo agentūra:

„2014–2020 m. finansavimo periodo metu įmonių mokymų projektai sulaukė daug susidomėjimo. Europos socialinio fondo agentūroje sėkmingai įgyvendinome virš 150 užsienio investuotojų įmonių projektų tarp kurių buvo ir „AB Kauno tiltai“. Projektų įgyvendinimo metu buvo apmokyta daugiau kaip 40 tūkst. įmonių darbuotojų, kurie turėjo galimybes kelti savo kvalifikaciją tiek mokydamiesi Lietuvoje, tiek vykdami į mokymus ar konferencijas užsienyje.“

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments