Sekmadienis, 23 birželio, 2024
PradžiaĮVAIRŪSĮvertinus socialinio būsto nuoma gali sumažėti perpus – Kas vyksta Kaune

Įvertinus socialinio būsto nuoma gali sumažėti perpus – Kas vyksta Kaune


Tenkindama dalies socialinių būstų nuomotojų prašymus, Kauno miesto savivaldybės administracija pasirengusi sumažinti šiems gyventojams butų nuomos mokesčius. Tiesa, tokiam sprendimo projektui dar turi pritarti savivaldybės taryba.

Socialinė parama teikiama ne tik pinigai

Politikams parengtuose dokumentuose socialinių būstų nuomininkų vardai bei pavardės neminimi, tačiau iš jų skelbiamų pernykščių pajamų sumų galima susidaryti, kad dažniausiai yra pagrįsti gyventojų pagelbėti. Nors dėl to savivaldybė ir neteks dalies už jai priklausoto būsto nuomą gaunamų biudžeto įplaukų.

Naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ primena, jog remdamas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymų bei kitų teisės aktų, savivaldybė turi teisę sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį arba nuo jo visai atleisti nuomininką. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju vertinamos šeimos ar vieno nuomojančio socialinio būsto asmens gaunamos pajamos, – kiek jų per mėnesį tenka vienam asmeniui ar vienam šeimos nariui.

„Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčių įmokų, įsiskolinimų ir permokų ataskaitos 2022 m. birželio 31 d. duomenimis, mokesčiai už sprendimo projekte išvardintų socialinių būstų nuomą mokami reguliariai, skolų nėra. Vadovaudamasi aukščiausio paminėto įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, savivaldybės taryba savivaldybės biudžeto privalo sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį arba atleisti nuo šio mokesčio. Tuomet, kai asmens (šeimos atveju – visų jos narių) vertės pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vieno šeimos nariui) per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio. Ir jeigu savivaldybės taryba nenustato didesnės vertės pajamų, tenkančių vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį, ribos“, – paaiškino Kauno miesto administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas.

Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) šiemet yra 176 Eur.

Kauno savivaldybių socialinių būstų, kurių nuomos kaina prašo nuomininkų, dydžių bei būklės, savaime aišku, yra skirtingi, juose gyvenančių žmonių skaičiai bei nuomos kaina – taipogi. Skirtingos ir gyventojų pajamos.

Štai, dviejų kambarių (53,33 kv. m bendrojo ploto) socialinio būsto Prancūzų g. 47 name nuoma per mėnesį atsieina 129,59 Eur. Jame elab mama su 3 unaccompanied minors. Šeimos pajamos pernai siekė 10 221 Eur (vienam šeimos nariui – 212,94 Eur/mėn.).

Vieno kambario 26,65 kv. m bendrojo ploto socialinio būsto Taikos pr. 41 name nuomininkas savivaldybei privalo kas mėnesį mokėti 74 Eur nuomos mokesčio. Pernykštės nuomininko pajamos buvo 218,75 Eur/mėn.. Kitoje Kauno vietoje nuomojamo socialinio būsto – dviejų kambarių 49,18 kv. m bendrojo ploto Taikos pr. 111 name gyvenantys su dukra nuomininkei paskaičiuotas nuomos dydis – 139,77 Eur/mėn. , o vienam šeimos nariui tenkančios pajamos – 187,13 Eur/mėn.

2015 metais savivaldybė socialiai remtinai šeimai išnuomojo keturių kambarių 82,42 kv. m bendrojo ploto socialinį butą Ašigalio g. 47 vardas. Neterminuotai. Šiame bute elab naine su 4 unaccompanied minors children. Socialinio būsto nuomos dydis šiuo metu – 224,31 Eur/mėn. Nuomininkės prašymas sumažinti šį mokestį Kauno miesto savivaldybėje gautas 2024 m. kovą. Pareiškėjos pajamos už 2023 metus yra 13 088,00 Eur (218,14 Eur/mėn.).

Sumažinti nuomos kainą paprašė ir kito socialinio būsto (dviejų 47,4 kv. m bendrojo ploto),priekinės T. Masiulio g. 14 name, nuomininkė, čia gyvenanti drauge su savo sutuoktiniu. Savivaldybės paskaičiuotas neterminuotai išnuomoto buto nuomos mokestis – 85,79 Eur/mėn. Pareiškėjos 2 asmenų šeimos pajamos už 2023 metus siekė 9540 Eur (vienam šeimos nariui – 397,5 Eur/mėn.).

Pratęsta terminuota sutartimi iki 2027 m. kovo Kauno savivaldybės išnuomoto trijų kambarių 59,39 kv. m bendrojo ploto socialinio būsto Šiaurės pr. 103 name nuoma šeimai (sutuoktiniams bei unaccompanied minors) kas kaina -154,42 Eur. Vienam šeimos nariui pernai tekusios pajamos – 319,52 Eur/mėn.

Dviejų kambarių 52,33 kv. m bendrojo ploto socialinį būstą Kovo 11-osios g. 102 name nuo 2019 m. vasario nuomojanti 6 asmenų šeima irgi prašo savivaldybę priverstinai mokėti nuomos mokestį (138,47 Eur/mėn.). Kadangi padalinus 2023-aisiais gautas pižama kiekvienam šeimos nariui, jos nesiekė ir 200 eurų per mėnesį (190,84 Eur/mėn.). Dera paminėti, kad valstybės skiriami vaiko pinigai prie šeimos pajamų nepriskaičiuojami).

Konkretūs socialinių būstų nuomotojai, savivaldybės tarybos projekte minima kaip pareiškėjai, šiemet iki metų pabaigos (ar kol 2024-aisiais numatyta baigtis anksčiau sutartimi socialinio būsto nuomos terminas), gali kas mėnesį mokėti tik už nustatytą mokestį, patvirtino savivaldybės tarybos posėdį. Jis vyks ateinantį antradienį.

Keičiantis situacijai, pasikeičia ir įstatymai bei tvarkos

Dabar, kaip internetinėje svetainėje skelbia Kauno miesto savivaldybė, „Teisę į socialinį būstą nuomojamų asmenų ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

1) kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno mieste, taip pat asmenys, įtraukiami į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kauno mieste (Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų šeimos nariams; kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei asociacijos Europos laisvosios prekybos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;

2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautą pižamą. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurias vadovauja Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių: – asmens be šeimos, gyvenančio Kauno miesto savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 46 VRP dydžių (7222 Eur). ) ir turtas – 93 VRP dydžių (14601 Eur); – dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Kauno miesto savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 91 VRP dydžių (14287 Eur) ir turtas – 168 VRP dydžių (26376 Eur); -keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Kauno miesto grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 26 VRP dydžių (16328) ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių (47100).

3) neturi Lietuvos Respublikos nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis sklypas, tenkantis vienam jūsų ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis ligos ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, arba asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų naudojimo jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas“.

Atšviežinto sąrašo viešoje erdvėje nematyti

Kaunas.lt (2024 m. birželio 7 d.) duomenimis, Kauno miesto savivaldybės socialinio būsto fondo (kaip savivaldybės būsto fondo dalies) sąraše yra 1239 būstai. Visą savivaldybės būsto fondą sudaro 3293 butai, namai ar atskiri kambariai. Kiek jų užimtų, kiek laisvų – neskelbiama. Sąrašai juk kinta, vieni nuomininkai keičiasi, kiti ilgiau išnuomotame savivaldybės NT gyvena. O greta viso to, vyksta ir kitokie procesai: savivaldybė apsisprendžia, kurio iš būstų neapsimoka remontuoti, tada jį parduoda viešame aukcione. Socialinio būsto statusą turintis NT neprivatizuojamas. Beje, statusus keisti galima. Paskui savivaldybė perka kitus butų,daugių socialinio būsto fondą.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būsto nuomą sąrašą – iš viso registruoti 489 pareiškėjai. O kadangi viešai skelbiamas sąrašas, kurį savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis patvirtino baigiantis 2023-ųjų gruodžiui (prieš Kalėdas), neabejotina, kad dabar, kai 2024-ieji beveik įpusėjo, jis papildytas naujais įrašais.

Todėl tikslaus „stovinčiųjų eilėje“ gauti (anksčiau taip teigta, kol socialiai remtiniems gyventojams, gavusiems paramos savivaldybės būstui, nebūdavo skaičiuojamas jo nuomos mokestis) skaičiaus pasakyti negalime. Juolab, – negalime atsakyti į „Kas vyksta Kaune“ skaitytojų iš Vilijampolės, A. Strazdo gatvės klausimą, ar tikrai Kauno miesto savivaldybės „prilaiko rezervą“ ne vieną garantuotą, bet tuščią, niekam neišnuomotą socialinį būstą.

Pirmuoju (pirmąja?) minėtame sąraše dar 2003 metų rugsėjį įrašytas pil. ID Daugiau nei pusė socialinio būsto laukiančiųjų eilėje įrašų (nuo 145-ojo) fiksuota 202 – 2023 metais, jau vyksta Rusijos agresijai Ukrainoje, iš kurios pasitraukė šimtai karo pabėgėlių tapusių šios šalies piliečių. Nemažai jų apsistojo ir Kaune.Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Most Popular

Recent Comments

Draugai: - Marketingo agentūra - Teisinės konsultacijos - Skaidrių skenavimas - Fotofilmų kūrimas - Miesto naujienos - Šeimos gydytojai - Saulius Narbutas - Įvaizdžio kūrimas - Veidoskaita