Ketvirtadienis, 30 lapkričio, 2023
PradžiaVerslasKam naudinga vilkinti bankroto procesą?

Kam naudinga vilkinti bankroto procesą?

Deklaruojama, kad bankroto administravimo proceso trukmė neturėtų trukti ilgiau nei dvejus metai. Tačiau „Timber Construkcion Group“ (TCG) bankroto procedūros nesibaigia jau šešerius metus.

Tarsi imituoja darbą

Nemokumo administratorius, teikdamas paslaugas, turėtų siekti įmonės ar fizinio asmens ir jų kreditorių ir kitų procese dalyvaujančių šalių interesų suderinamumo, savo veikla padėti kreditorių susirinkimui ir teismui priimti tinkamus sprendimus.

Nemokumo administratoriaus pareigų vykdymas yra tiesiogiai susijęs su bankroto proceso efektyviu įgyvendinimu. Bendrovės TCG atveju, atrodo, yra kitaip, o šešerius metus trunkantis bankroto procesas, anot proceso dalyvių, patvirtina neefektyvų administravimą.

2021 m. sausį bendrovės TCG teisinis statusas iš bankrutuojančios pakeistas į likviduojamą dėl bankroto. Šiandien likvidavimo terminas paskirtas iki rugpjūčio 30 d.

Tačiau kreditoriai ir buvęs įmonės vadovas Arūnas Medišauskas abejoja, ar bankrotą administruojančiam nemokumo administratoriui Remigijui Jazbučiui pavyks užbaigti procesą iki teismo skirtos datos.

„Greičiausiai terminas bus pratęstas. Teismas visada labai palankiai, net nereikalaudamas svarių argumentų, vertina administratoriaus prašymus“, – ne vienų metų bankroto proceso patirtimi rėmėsi buvęs bendrovės TCG vadovas A. Medišauskas.

Pasak jo, nemokumo administratorius R. Jazbutis sėkmingai imituoja bankroto administravimą, pavyzdžiui, kartą per šešis mėnesius sušaukdamas bendrovės TCG kreditorių susirinkimą, o gavęs balsavimo raštu biuletenius ir susipažinęs su galbūt jam nepalankiais balsavimų rezultatais, susirinkimą atšaukia nenurodydamas priežasčių. „Taigi, bankrotas, besitęsiantis jau šešerius metus, neturi perspektyvos baigtis, o nemokumo administratorių darbą kontroliuojančiai tarnybai tai visiškai nerūpi“, – įsitikinęs A. Medišauskas.

Bankroto administratorių veiklą prižiūri Vyriausybės įgaliota institucija – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT), vykdanti planinius ir neplaninius patikrinimus. Už jų metu nustatytus didesnius ar mažesnius pažeidimus skiriamos poveikio priemonės, pavyzdžiui, įspėjimas. Tačiau, ar tai ką nors keičia?

Ignoruoja nurodymus?

2022 m. balandį AVNT atliko neplaninį administratoriaus bendrovės ir jos įgalioto asmens R. Jazbučio veiklos, administruojant įmonės TCG bankroto procesą, patikrinimą.

Pasak A. Medišausko, buvo keliami klausimai dėl įmonės turto realizavimo, likvidavimo procedūrų vilkinimo, delsimo atsiskaityti su kreditoriais. Nemokumo administravimo paslaugas teikiančiai bendrovei „Admivista“ ir jos įgaliotam asmeniui R. Jazbučiui, faktiškai atlikusiam TCG bankroto administravimo veiksmus, dėl kurių nustatyti pažeidimai, skirti įspėjimai, taip pat nurodyta per dešimt dienų ištaisyti veiklos trūkumus.

Bankrotas, besitęsiantis jau šešerius metus, neturi perspektyvos baigtis.

Šių metų kovą AVNT informavo, kad vyksta minėto administratoriaus veiklos patikrinimas dėl skirto nurodymo vykdymo. „Tarnyba buvo nustačiusi dešimt dienų terminą administratoriaus veiklos trūkumams pašalinti, tačiau po metų  ji negali atsakyti, ar šie nurodymai yra įvykdyti ir tam vėl skiriamas neplaninis patikrinimas, kad būtų išsiaiškinta, ar per metus trūkumai pašalinti“, – veiklos imitavimu stebėjosi A. Medišauskas.

Anot likviduojamos įmonės buvusio vadovo, iki šios dienos bankrutuojančios bendrovės kreditoriai nematė nei įmonės likvidavimo veiksmų plano, nei kitų dokumentų, negautas ir tarnybos atsakymas apie „tyrimo“ rezultatus.

„Čia pasityčiojimas. Ten daugybė pažeidimų. Kyla klausimas, kokia Tarnybos kontrolės ir administravimo priežiūros funkcija?“ – retoriškai klausė A. Medišauskas.

Didelis darbo krūvis

Iškalbingi ir kiti „Kauno dienai“ pateikti duomenys apie bendrovės TCG bankrotą administruojantį R. Jazbutį. Teigiama, kad šiuo metu jis vienas, kaip savo bendrovių įgaliotas asmuo, administruoja 20 bankrutuojančių bendrovių. Ar dirbdamas tokiu krūviu administratorius gali tinkamai organizuoti savo veiklą ir atstovauti visų 20 įmonių kreditorių interesams, laiku atlikti įstatymuose numatytas funkcijas, išspręsti visus su turto realizavimu ar nurašymu susijusius klausimus, šaukti kreditorių susirinkimus, atlikti kitas būtinąsias įstatyme numatytas funkcijas?

Į bendrovės TGC bankrotą įsigilinusi teisininkė Dineta Valkauskaitė pateikia dar vieną pavyzdį: „Nemokumo administratorius TCG turtą pardavė 2020 m. Tačiau TCG bankroto byloje juridinio asmens lėšos kreditoriams nepaskirstytos nuo 2021 m. Ar tai normalu? Per trejus metus infliacija smarkiai didėjo. Vien pernai ji viršijo 18 proc. Jis turi sąskaitoje pinigus, tačiau neatsiskaito su kreditoriais, nors pinigų nuvertėjimas akivaizdus.“

Didžiausias kreditorius, dalyvaujantis procese, yra iš trečiosios eilės – tai MB „Extant“. Bankroto procese yra eiliškumas: pirma, antra ir trečia kreditorių eilė. Pirmoje eilėje yra valstybė, ji ir turėtų pirmiausia gauti pinigus, kurie surinkti parduodant bankrutuojančios įmonės turtą, o kitiems – kas lieka.

Pirmos eilės kreditoriai yra Turto bankas, „Sodra“. Preliminariais skaičiavimais, sąskaitoje galėtų būti apie 120 tūkst. eurų, tačiau bankroto administratorius pirmos eilės kreditoriams neišmoka pinigų. Žinoma tik tiek, kad darbuotojų kreditoriniai reikalavimai yra patenkinti, o visi kiti palikti laukti nuvertėjusių pinigų.

„Mūsų nuomone, taip yra todėl, kad Turto bankas turi sąsajų su buvusiu nemokumo administratoriumi. Buvusio TCG bankroto administratoriaus „Tigesta“ buvusios direktorės, bet vis dar akcininkės sutuoktinis buvo Turto banko Teisės departamento vadovas, tai Turto banko balsavimas kreditorių susirinkimuose yra toks, kokio reikia administratoriui“, – prielaida dalijosi D. Valkauskaitė.

Pozicija: A. Medišauskas ir D. Valkauskaitė tvirtina, kad bendrovės TCG bankrotas užsitęsė dėl nemokumo administratoriaus neveiklumo. (Regimanto Zakšensko nuotr.)

Tačiau labiausiai bankroto procese vargina šešerius metus trunkantis procesas. „Ką nemokumo administratorius veikia? Jis juk gali šaukti ir šaukti kreditorių susirinkimus, ir viskas eitųsi sparčiau, bet jis to nedaro“, – sąmoningą vilkinimą įtarė D. Valkauskaitė.

Ne bausti, o padėti

„Kauno diena“ kreipėsi į kritiškai kreditorių ir buvusio vadovo vertinamą nemokumo administratorių, tačiau TCG bankrotą administruojantis R. Jazbutis tikino negalintis komentuoti proceso, nes bankroto bylose visada yra nustatoma konkreti informacijos apie procesą teikimo tvarka – kam ir kokios apimties ji gali būti teikiama. Žiniasklaidos tarp informacijos gavėjų nėra.

Komentaro dėl TCG bankroto administratoriaus veiklos „Kauno diena“ kreipėsi ir į nemokumo administratorių darbą prižiūrinčią AVANT. Tarnybos vadovas Audrius Linartas patvirtino, kad R. Jazbučiui buvo skirti įspėjimai, šiuo metu taip pat pradėtas neplaninis veiklos patikrinimas pagal gautą skundą ir dėl plano vykdymo dalies.

„AVNT nemokumo administratoriui teikia metodinę pagalbą, kad sudėtingas ir komplikuotas TCG bankroto procesas būtų operatyviai ir kaip įmanoma efektyviau užbaigtas“, – aiškino A. Linartas.

Tačiau kritiką, kad tarnybos skirti įspėjimai niekaip neveikia nemokumo administratoriaus, jis atrėmė tuo, jog pažangiomis verslo priežiūros priemonėmis keičiama priežiūros institucijų misijos samprata – skatinamas metodinės pagalbos teikimas, užuot taikius sankcijas, mažinama dėl priežiūros verslui tenkanti našta.

„Verslo priežiūros specialisto paskirtis – padėti ūkio subjektui užtikrinti, kad jo klientai nenukentėtų, o ne bausti už patikrinimo metu rastus pažeidimus“, – teigė AVNT vadovas.

AVNT atstovai pasisakė ir dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, kai realizuotas TCG turtas. Anot A. Linarto, AVNT turimais duomenimis, ne visas TCG turtas bankroto proceso metu yra realizuotas. Anksčiau galiojęs įmonių bankroto įstatymas, pagal kurį minėtai įmonei iškelta bankroto byla, nenumatė kreditorių reikalavimų tenkinimo momento.

Pagal šiandien galiojančią tvarką patvirtinta galutinė bankroto ataskaita yra pagrindas nemokumo administratoriui atsiskaityti su kreditoriais. Nemokumo administratorius galutinę bankroto ataskaitą turi pateikti teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paskutinių įplaukų į kreditorių sąskaitą dienos.

Žino rizikas

AVNT vadovas paaiškino ir didelį bankroto administratoriaus R. Jazbučio užimtumą. Minėjome, kad jis administruoja apie 20 bankroto procesų. „Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą (JANĮ), nedraudžia nemokumo administratoriui fiziniam asmeniui vadovauti kelioms įmonėms. Įstatymas taip pat neriboja ir vadovaujamųjų įmonių skaičiaus. Todėl vykdydami įstatymą AVNT neturi teisės uždrausti administratoriui vadovauti kelioms įmonėms“, – nurodė A. Linartas.

Kiekvienas nemokumo administratorius, pasak A. Linarto, kuriam teismas priskiria administruoti bankrutuojančią įmonę yra atrenkamas per vadinamąją Automatinę nemokumo administratorių atrankos sistemą, kurioje įmonės, visų pirma, yra priskiriamos atsižvelgiant į tai, ar jų veiklos krūvis neviršija leistinos ribos. Pačioje nemokumo administratorių Atrankos sistemoje yra įdiegti saugikliai, kurie reikšmingai mažina nemokumo administratoriaus galimybes gauti administruoti naujus procesus, jei jis dirba per kelias įmones ir turi didesnį darbo krūvį.

„Be galo svarbu pažymėti, kad nuo š. m. liepos 1 d., kai įsigaliojo Vyriausybės nutarimas, pakeitęs darbo krūvio skaičiavimo principą, kiekvienas nemokumo administratorius, dirbantis daugiau nei viename juridiniame asmenyje, žymiai blogins darbo krūvio reikšmę ir atitinkamai galimybę gauti naują nemokumo procesą administravimui, jį administruoti įgaliojusioje įmonėje ir taip pat visuose juridiniuose asmenyse, kuriuose jis bus įsidarbinęs kaip nemokumo administratorius. Tai smarkiai paveiks juridinių asmenų apsisprendimą įdarbinti tokius darbuotojus ir, tikimasi, įdarbinimas bus tik išskirtiniais atvejais, kai tai yra būtina dėl konkretaus nemokumo proceso aplinkybių“, – aiškino ANVT vadovas.

Anot A. Linarto, tarnyba žino galimas rizikas, susijusias su dideliais administratorių darbo krūviais. Ši rizika ir abejonės dėl galimybių nemokumo administratoriui tinkamai vykdyti savo pareigas dirbant ne vienoje, o keliose įmonėse išnyktų tik pakeitus (JANĮ) reikalavimus ir uždraudus nemokumo administratoriams administravimo veiklą vykdyti daugiau nei viename juridiniame asmenyje, panašiai kaip yra nustatyta advokatų veiklos atveju.

Nepalankios aplinkybės

AVNT aiškinimu, kiekvieno nemokumo proceso trukmė priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Teisminėse bankroto bylose procesui vadovauja ir jį prižiūri teismas. Dėl likvidavimo termino, per kurį turi būti užbaigtos visos bankroto procedūros, pratęsimo priimti sprendimą gali tik bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Kreditoriai kreditorių susirinkime balsuodami reikiamais klausimais taip pat daro įtaką bankroto trukmei.

Ypač bankroto bylos trukmę prailgina bylinėjimosi procesai, kurie trunka po kelerius metus ar dar ilgiau. Kol tokie šalutiniai bylinėjimosi procesai nebaigti, nėra galimybės užbaigti ir pagrindinės bankroto bylos.

Anot A. Linarto, tarnybos duomenimis, TCG likvidavimo terminas ne kartą tęstas bankroto bylą nagrinėjančio teismo sprendimu. Šio proceso trukmę šiuo metu iš esmės lemia tebevykstantis teisminis ginčas – baudžiamojoje byloje buvusiam vadovui pareikštas didelės vertės ieškinys dėl žalos atlyginimo ir ginčų dėl likusio turto realizavimo. „Pavyzdžiui, daugumą turintis kreditorius kreditorių susirinkime balsuoja už reikalavimo teisių nurašymą, nemokumo administratoriaus prašymu bylą nagrinėjantis teismas tokį kreditorių susirinkimo nutarimą panaikina“, – aiškino A. Linartas.

AVNT tikino siekianti, kad bankroto proceso trukmė trumpėtų. Visgi, jeigu konkretus procesas trunka ilgiau, bet bylą nagrinėjantis teismas yra pratęsęs likvidavimo terminą ir yra pagrįstų aplinkybių, kaip, pavyzdžiui, šalutinės civilinės ar baudžiamosios bylos, tuomet tokio proceso trukmė visiškai priklauso nuo teismo.

Ministerija stebi

Dar vienas netiesioginis bankroto procesų dalyvis yra Finansų ministerija. Jos atstovai patvirtino gavę buvusio TCG vadovo A. Medišausko skundą dėl AVNT, kaip nemokumo administratorių priežiūros tarnybos, veiklos ir nemokumo administratoriaus didelių darbo krūvių, galimai lemiančių darbo kokybę.

„Teisės aktai nedraudžia fiziniams asmenims dirbti keliuose juridiniuose asmenyse. Finansų ministerija, atlikusi nemokumo administratorių atrankos analizę, parengė Nemokumo administratorių atrankos taisyklių pakeitimą, šių metų pradžioje patvirtintą Vyriausybės, kuriuo numatoma užkardyti nemokumo administratorių piktnaudžiavimą įsidarbinant daugybėje juridinių asmenų, jeigu darbas keliuose juridiniuose asmenyse nepalankiai paveiktų juridinio asmens nemokumo administratoriaus, kuriame dirba daugelyje juridinių asmenų įsidarbinę fiziniai asmenys nemokumo administratoriai, atrankos koeficientą. Šis pakeitimas įsigaliojo 2023 m. liepos 1 d.“, – „Kauno dienai“ atsakė ministerijos atstovė Gintarė Sabaliauskienė.

2023 m. AVNT sukurta nauja skaitmeninė priemonė „Nemokumo portalas“, kuris šiuo metu startuoja ir žymiai pagerins visų bankroto procesų dalyvių prieigą prie informacijos nemokumo bylose, visiems kreditoriams bus suteikta teisė tiesiogiai susipažinti su nemokumo portale įkelta informacija.

Finansų ministerija taip pat nurodė, kad vertindama iš visuomenės gaunamus signalus – gaunamus skundus, pateikiamą informaciją viešojoje erdvėje – nuolat vertina situaciją nemokumo politikos formavimo srityje ir prireikus inicijuoja nemokumo procesus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, tačiau neturi teisės kitais būdais nei per teisėkūrą daryti įtakos AVNT veiklai.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments