Ketvirtadienis, 30 lapkričio, 2023
PradžiaVerslasAkiratyje – žvejų mėgėjų bilietai: svarsto branginti kelis kartus

Akiratyje – žvejų mėgėjų bilietai: svarsto branginti kelis kartus • Teksto dydis:
 • Spausdinti

Parlamentarai šią savaitę pradėjo svarstyti siūlymą branginti žvejų mėgėjų bilietus.

Po pateikimo projektui pritarė 65 Seimo nariai, prieš buvo 18, susilaikė 35. Toliau jį svarstys Seimo komitetai.

„Šis pro­jek­tas at­ėjo iš pa­čių žve­jų siun­čia­mų sig­na­lų, kad vals­ty­bės tur­tą, tai yra žu­vų iš­tek­lius, mes tik­rai la­bai pi­giai ar­ba per­ne­lyg pi­giai iš­da­li­na­me“, – sakė viena iš projektų autorių, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė konservatorė Aistė Gedvilienė.

Tarp teikėjų dar yra aplinkos ministras liberalas Simonas Gentvilas ir socialdemokratas Linas Jonauskas.

„Šiuo pro­jek­tu mes ne­siū­lo­me la­bai dras­tiš­kai kel­ti mė­gė­jų žve­jų bi­lie­tų. Ki­ta ver­tus, nors skam­ba – tris kar­tus ar du kar­tus, kai­nos vis tiek lie­ka ga­na sim­bo­li­nės. Pa­vyz­džiui, žve­jo mė­gė­jo bi­lie­tas dviem pa­roms – 3 eu­rai, kai iki šiol bu­vo 1 eu­ras 40 cen­tų, mė­ne­siui – 15 eu­rų, me­tams – 50 eu­rų“, – sakė A. Gedvilienė.

Dabar žvejo mėgėjo bilietas dviem paroms kainuoja 1,4 euro, mėnesiui – 5 eurai, metams – 14 eurų.

Be to, anot parlamentarės, norima skatinti žvejus laikytis prin­ci­po „pa­ga­vai – pa­leisk“.

Projekte numatyta, kad už vienos paros mėgėjų žvejybos leidimą lašišų ir šlakių limituotai žvejybai būtų mokama 15 eurų, bet jei žvejojama paleidžiant visas sugautas lašišas ir šlakius – 5 eurai.

„Taip pat no­rė­da­mi pa­trauk­ti kuo dau­giau jau­nų žmo­nių į žve­jy­bą, kei­čia­me am­žių, iki ka­da ne­mo­ka­mas žve­jo bi­lie­tas. Tai­gi, bus ne­be 16 me­tų, o 18 me­tų“, – teigė Aplinkos apsaugos komiteto vadovė.

Jos tvirtinimu, pagrindinis pasiūlymų tiks­las – su­rink­ti dau­giau lė­šų tam, kad bū­tų kuo dau­giau in­ves­tuo­ja­ma į van­dens tel­ki­nius, jie įžu­vi­na­mi, su­da­ro­ma ga­li­my­bė fi­nan­suo­ti ap­lin­ko­sau­gą, in­fra­struk­tū­ros prie vandens kūrimą.

Dabar į valstybės biudžetą už mėgėjų žvejybos leidimus kasmet surenkama apie 1,5–1,6 mln. eurų. Priėmus projektą, tikimasi surinkti apie 4,6 mln. eurų.

Pasak projekto autorių, šiuo metu galiojančios mėgėjų žvejybos leidimų kainos nustatytos 2012 metais, 2014 metais jos aritmetiškai perskaičiuotos į eurus – taigi, nesikeitė 11 metų.

„Tikriausiai nerasime tokios prekės ar paslaugos, kurios kaina nesikeitė tiek metų. Šiandien gautų pinigų už žvejybos leidimus jau nebeužtenka telkinių įžuvinimui, moksliniams tyrimams ir kitiems svarbiems tikslams“, – sakė S. Gentvilas.

Galerijos


 • 584-oji karo Ukrainoje diena

  584-oji karo Ukrainoje diena…


 • Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadione įvyko Lietuvos ir FIFA futbolo legendų rungtynės

  Kauno S. Dariaus ir S. Girėno…


 • LKL: „Wolves“ – Mažeikių „M Basket“

  LKL: „Wolves“ – Mažeik…


 • Pasaulio futbolo legendų rungtynės su legendiniais Lietuvos futbolininkais

  Pasaulio futbolo legendų run…


 • G. Jakštas susitiko su protestuojančiais mokytojais

  G. Jakštas susitiko su protes…
 • „Aistės” sezono atidarymo run…


 • Rožinis teniso ir padelio turnyras

  Rožinis teniso ir padelio tur…


 • Pirmąkart Vilniuje – tarptautinis burleskos festivalis „Vilnius International Burlesque Festival 2023“

  Pirmąkart Vilniuje – tarpt…


 • Futbolo legendos atvyko į Vilnių

  Futbolo legendos atvyko į Vi…


 • 583-oji karo Ukrainoje diena

  583-oji karo Ukrainoje diena…

Daugiau straipsnių

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments